Hitna BBZ

Traži
??????? ??? ????????????

?????? ????

 

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE     
  
Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar; OIB:09014802211; TEL:043/225 823; FAX:225 831;   
 
ŽIRO RAČUN:HR9223400091110744700 mail: hzhmbj@gmail.com
 
JAVNI POZIV o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko–bilogorska županija.
                  

Pravila privatnosti

 
 
 
 
 

194

 
 
 
 
 
????? ??? ???????????? | ????? ??? ???????? ????